Ceza Hukuku

Kazanç Bürosu olarak ceza yargılamasına, hazırlık soruşturması aşamasından itibaren dahil olarak; istinaf, temyiz aşamalarından, yargılamanın sonuna hükmün kesinleşmesi ve infaz rejimi de dahil olmak üzere her aşamada müvekkillerimizin ihtiyaç duydukları hukuki desteği maddi ve manevi açıdan karşılamaktayız. Şikayetçi, suç duyurunda bulunma gibi ceza soruşturması başlatılması veyahut halihazırda derdest davalarda müşteki, katılan vekili veya şüpheli, sanık müdafi olarak Ankara Avukat Tahancı Hukuk Bürosu avukatları her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Adaletin yerini bulması, mağduriyet ve hak kayıplarının oluşmaması için uluslararası yargı mercileri de dahil olmak üzere tüm iç ve dış hukuk yollarını kullanmaktayız. Ayrıca ceza davası sonunda yargılama konusu meseleye ilişkin hak kayıplarının önlenmesi, telafi edilmesi açısından hukuk davaları ile tazminat yönünden müvekkillerimize destek sağlanmaktadır.

Bilişim suçları, hakaret, mala zarar verme, basit ve nitelikli hırsızlık, cinsel taciz, cinsel saldırı, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kullanma, taksirle adam öldürme, taksirle yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, vergi suçları Ankara Ceza Avukatı Tahancı Hukuk Bürosu olarak başlıca çalışma alanlarımızdır. Bunların yanı sıra tutukluluğa itiraz, adli kontrol kararına itiraz, savcılık ve kolluk sorgusunda ifade alınmasına katılma, adli sicil kaydının silinmesi, infaz rejiminden kaynaklanan problemleri çözme, cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri gibi durumlarda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ceza yargılaması dikkat ve özen gerektiren bir alandır. Suçun işleniş şekli, yeri, zamanı, aracı gibi hususlar meydana gelen eylemin ağırlığı, failin kusur durumu taksir veyahut kastın yoğunluğu, suçun kanunda öngörülen alt ve üst sınır cezalandırılmasında oldukça etkilidir. Bu kadar çok değişkenin olduğu ve her ihtimalin farklı sonuçlar doğurduğu ceza yargılamasında avukatla temsil hayati önem taşımaktadır. Yargılama boyunca veya yargılama sonunda kişiler özgürlükleri dahil olmak üzere pek çok hak mahrumiyeti yaşamakta veya gerçek bir zarara, hatta psikolojik tramvalara yol açan eylemler cezasız kalabilmektedir. Soruşturma aşamasından kovuşturmasına, itirazından temyizine hatta infaz aşamasının tamamlanmasına kadar teknik bilgi ve uzmanlık isteyen ceza hukukunda avukat bir zorunluluktur.

 • Türk Ceza Kanunu Bağlamında Belirli Suçlar ve Cezaları Hakkındaki Makalelerimiz
  Taksirle Yaralama
  Taksirle Öldürme
  Kasten Yaralama Suçu ve Cezası
  Kasten Öldürme
  Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası
  Uyuşturucu Kullanma, Bulundurma Suçu ve Cezası
  Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (Satma) Suçu ve Cezası
  Tehdit Suçu ve Cezası
  Hakaret Suçu ve Cezası
  Şantaj
  Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası
  Hırsızlık Suçu ve Cezası
  Dolandırıcılık Suçu ve Cezası
  Yağma Suçu ve Cezası
  Bilişim Suçları
  Sahtecilik (Evrak, İmza)
  Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası
  Cinsel Taciz
  Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası
  Tütün – Alkol Kaçakçılığı Suçu
  İmar Kirliliğine Neden Olmaz Suçu ve Cezası